Multi-Oil

« Do podsumowania
Multi-Oil
​Opis produktu
Zettex Multi-Oil to uniwersalny smar wysokiej jakości o 7-stopniowym działaniu. Chroni przed wilgocią. Rozpuszcza rdzę i brud.

Materiał
Olej

Właściwości
• Skuteczne smarowanie
• Ochrona przed wilgocią
• Rozpuszczanie rdzy
• Bez żywic i kwasów
• Skuteczne czyszczenie
• Gotowy do natychmiastowego użycia
• Spray zabezpieczający 
​Dostępność
• Aerozol 500 ml
• Bęben 5 L
​Zastosowania
Multi-Oil można używać do smarowania i czyszczenia zakleszczonych części, a także do ochrony przed wilgocią, zabezpieczania elementów elektronicznych oraz rozpuszczania rdzy, smoły i smaru

Kolor
Przezroczysty
cechy Parametry
Gęstość g/ml (20°C) ok. 0,838 (DIN 51757)
Lepkość (20°C) <10 mPa·s (dynamiczna), metoda Brookfielda
Wartość pH (20°C) niezmierzone (DIN 19261)
Wartość pH roztworu 1% na bazie wody (20°C) Niezmierzone
Temperatura zapłonu (°C) 62 (DIN 51755)
Temperatura samozapłonu (°C) nieznane (DIN 51794)
Granice wybuchowości, dolna (% obj.) Nieznany (DIN 51649)
Górny % obj. Nieznany (DIN 51649)
Rozpuszczalność w wodzie (20°C) 20 mg/l
Download TDS file Zadaj pytanie

Zadaj pytanie

Proszę do mnie oddzwonić

Proszę do mnie oddzwonić