Chaingel
​Opis produktu
Zettex Chaingel to wysokiej jakości uniwersalny smar do łańcuchów. Nie zawiera żywicy i kwasów, jest neutralny dla skóry oraz odporny na korozję i wodę. Tworzy aktywną, trwałą i elastyczną warstwę smaru. Rozpyla się równomiernie i z łatwością wnika między elementy do smarowania.

Materiał
Smar syntetyczny

Właściwości produktu
• Szeroki zakres zastosowań
• Wysoki współczynnik przylegania
• Unikalny efekt przenikania
• Duża pyłoodporność
• Brak korozji na powierzchni
​Opakowania
• Aerozol 500 ml

Kolor
• Przezroczysty/żółty 
​Zastosowania
Produktu można używać do smarowania osi, kół zębatych, łożysk tocznych, pasów transmisyjnych, narzędzi pneumatycznych, łańcuchów, urządzeń dźwigowych, zamków, narzędzi, skrzyń biegów, kabli, korbowodów, otwartych kół ślimakowych, nakrętek dławikowych itp.

Przetwarzanie
Nadmiar żelu można usunąć za pomocą środka Zettex Proficleaner
cechy Parametry
Zapach parafina
Przejście fazowe/punkt wrzenia ok. 60°C
Gęstość g/ml (20°C) ok. 0,818 (DIN 51757)
Prężność pary (20°C) nd.
Lepkość (20°C) <10 mPa·s (dynamiczna)
Wartość pH bez rozcieńczenia (20°C) niemierzona DIN 19261
Wartość pH roztworu 1% (20°C) niemierzona
Temperatura samozapłonu (20°C) 250°C (DIN 51794)
Granice wybuchowości: pełna (niższy %) nd. DIN 51649
Pełna (górny %) nd. DIN 51649
Rozpuszczalność w wodzie (20°C) 20 mg/l
Download TDS file Zadaj pytanie

Zadaj pytanie

Proszę do mnie oddzwonić

Proszę do mnie oddzwonić