Tapping Gel

« Do podsumowania
Tapping Gel
​Opis produktu
Zettex Tapping Gel to ciecz chłodząco-smarująca
używana przy wierceniu i cięciu, która
zapewnia silne właściwości przylegające i doskonałą wydajność chłodniczą. Dzięki niej możliwe jest wiercenie i cięcie w optymalnych warunkach. Dzięki składnikom odpornym na wysoką temperaturę
Zettex Tapping Gel doskonale nadaje się do pracy ze
stalą nierdzewną i aluminium.

Materiał
Syntetyczny

Właściwości produktu
• Szeroki zakres temperatur
• Wysoka lepkość
• Nadaje się do dowolnych metali
• Wysoka wydajność chłodzenia
• Gotowa do natychmiastowego użycia
​Opakowania
• Aerozol 500 ml
• Puszka 5 l

Kolor
Przezroczysty/brązowy
​Zastosowania
Zettex Tapping Gel służy do smarowania podczas wiercenia, cięcia i gwintowania. Nadaje się zarówno do twardych, jak i miękkich metali. Nadaje się również do stali nierdzewnej.

Instrukcje stosowania
Wstrząsnąć przed użyciem. Nałożyć na narzędzie tnące lub na obiekt poddawany obróbce.
cechy Parametry
Temperatura wrzenia >250°C
Temperatura topnienia/zakres aerozolu <0°C
Temperatura zapłonu nd.
Palność (tylko dla aerozolu) LEL 0,8 obj.% przy 25°C UEL 9,0
Samozapłon aerozolu > 450°C
Samozapłon cieczy 400°C
Właściwości wybuchowe brak
Właściwości utleniające brak
Ciśnienie w puszce 2,75 bar
Względne ciśnienie aerozolu nd.
Względne ciśnienie cieczy 0,996
Zawartość VOC jako aerozolu 13 g/100 ml
Zawartość VOC jako cieczy BRAK
Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalny
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach Rozpuszczalność w węglowodorach alifatycznych
Download TDS file Zadaj pytanie

Zadaj pytanie

Proszę do mnie oddzwonić

Proszę do mnie oddzwonić