Protectwax Transparent

« Do podsumowania
Protectwax Transparent
​Opis produktu
Zettex Protect Wax to uniwersalny, szybkoschnący wosk ochronny, służący do długoterminowego zabezpieczania metali przed rdzą i korozją.

Materiał
Wosk

Właściwości
• Niezawodna ochrona woskiem przed rdzą i korozją
• Bardzo długa trwałość (ok. 5 lat)
• Oparty na dodatkach woskowych
• Zapewnia doskonałą ochronę przed kwasami i solą
​Dostępność
Aerozol 500 ml

Kolor
Przezroczysty 
​Zastosowania
Protect Wax może służyć jako wosk ochronny, zabezpieczający metal i różne połączenia przed rdzą, albo jako mocny i przezroczysty klej hydrofobowy. Można go też używać do tymczasowej ochrony przed grzybami i zabezpieczania metalowych elementów.
cechy Parametry
Zmiana stanu skupienia/punkt wrzenia ok. 60°C
Gęstość g/ml (20°C) ok. 0,783 (DIN 51757)
Prężność pary (20°C) 40
Lepkość (20°C) <10 mPa·s (dynamiczna)
Wartość pH bez rozcieńczenia (20°C) niezmierzona (DIN 19261)
Wartość pH roztworu 1% na bazie wody (20°C) niezmierzona
Temperatura zapłonu (°C) 5 (DIN 51755)
Temperatura samozapłonu (°C) 250°C (DIN 51794)
Granice wybuchowości, dolna (% obj.) nieznana (DIN 51649)
Granice wybuchowości, górna (% obj.) nieznana (DIN 51649)
Rozpuszczalność w wodzie (20°C) 20 mg/l
Download TDS file Zadaj pytanie

Zadaj pytanie

Proszę do mnie oddzwonić

Proszę do mnie oddzwonić