Cockpitspray Antistatic

« Do podsumowania
Cockpitspray Antistatic
​Opis produktu
Zettex Antistatic Cockpit Spray to bezsilikonowy spray do desek rozdzielczych z plastiku z elementami skóry.

Materiał

Węglowodory alifatyczne

Właściwości
• Gotowy do natychmiastowego użycia
• Nie zawiera silikonu
• Wysoka wydajność
• Bez tłustych substancji
• Antystatyczny 
​Dostępność
• Aerozol 500 ml • Beczka 5 l • Beczka 25 l

Kolor
• Przezroczysty 
​Zastosowania
Do czyszczenia wszystkich rodzajów materiałów syntetycznych oraz polerowania zmatowionych i zużytych powierzchni.
cechy Parametry
Zmiana stanu skupienia/punkt wrzenia ok. 70°C
Gęstość g/ml (20°C) ok. 0,722 (DIN 51757)
Prężność pary (20°C) ok. 210 mbar
Lepkość (20°C) <10 mPa·s (dynamiczna), metoda Brookfielda
Wartość pH bez rozcieńczenia (20°C) nd. (DIN 19261)
Wartość pH roztworu 1% na bazie wody (20°C) 7
Temperatura zapłonu (°C) -10°C (DIN 51755)
Temperatura samozapłonu (°C) 250°C (DIN 51794)
Granice wybuchowości, dolna (% obj.) 1,1 (DIN 51649)
Granice wybuchowości, dolna (% obj.) 7,0 (DIN 51649)
Rozpuszczalność w wodzie (20°C) Ok. 20 mg/l
Download TDS file Zadaj pytanie

Zadaj pytanie

Proszę do mnie oddzwonić

Proszę do mnie oddzwonić