Security Cleaner

« Do podsumowania
Security Cleaner
​Opis produktu
Zettex Security Cleaner to bezpieczny, elastyczny środek do usuwania tłuszczu. Za jego pomocą można odtłuścić większość tworzyw sztucznych (w tym malowanych lub przeznaczonych do malowania) oraz winyl i szkło.

Materiał
Węglowodory alifatyczne

Właściwości produktu
• Bardzo bezpieczny
• Uniwersalne zastosowanie
• Gotowe do użycia
• Przyjazny dla środowiska
• Powolne parowanie
​Opakowania
• Aerozol 500 ml • Beczka 5 l, 25 l, 50 l , 200 l i 1000 l

Kolor
• Przezroczysty
​Zastosowania
Odtłuszczanie i czyszczenie części mechanicznych, silników, maszyn i narzędzi. Środek neutralny dla lakieru i tworzyw sztucznych. Zapewnia szybkie i bezpieczne odtłuszczanie metali żelaznych i nieżelaznych przed klejeniem lub malowaniem. Nie tworzy warstwy tlenku na metalach lekkich Usuwa pozostałości kleju, naklejek i etykiet. Usuwa plamy tłuszczu i oleju z tekstyliów. Usuwa resztki kleju z mebli i szafek. Może służyć do wykańczania zaprawy spoinowej wykonanej polimerami MS. Dodatkowo usuwa warstwy starego tłuszczu i oleju przed ponownym smarowaniem, a także odtłuszcza i czyści wszystkie powierzchnie przed nałożeniem kleju i uszczelniaczy Zettex. Może również służyć do usuwania smoły.
cechy Parametry
Stan przy 20°C Płyn
Temperatura wrzenia 78°C przy 1,013 bar
Temperatura zapłonu ok. 425°C
Temperatura zapłonu ok. 13°C
pH (dla sprzedawanego produktu) 7.5 (DIN 19261)
Dolna granica wybuchowości 3,3 % obj.
Górna granica wybuchowości 15% obj. (DIN 51649)
Ciśnienie pary ok. 67 mbar
Gęstość przy 20°C ok. 0,803 g/m3
Rozpuszczalność w wodzie Mieszalny
Download TDS file Zadaj pytanie

Zadaj pytanie

Proszę do mnie oddzwonić

Proszę do mnie oddzwonić