Profi Cleaner

« Do podsumowania
Profi Cleaner
​Opis produktu
Zettex Profi Cleaner to środek odtłuszczający na bazie alkoholu leczniczego, cechujący się bardzo szybkim odparowywaniem, który skutecznie usuwa brud i tłuszcz. Można go używać do pozbywania się wszelkich klejów i uszczelniaczy. Nie zostawia pozostałości i nie jest szkodliwy dla podłoża.

Materiał
Alkohol leczniczy

Właściwości produktu
• Szybkie odparowywanie
• Uniwersalne zastosowanie
• Gotowy do natychmiastowego do użycia
• Bezpieczny i przyjazny dla środowiska
• Łatwy w użyciu
​Opakowania
• Aerozol 500 ml
• Beczka 5 l, 25 l, 50 l, 200 l i 1000 l
​Zastosowania
Szybkie usuwanie olejów, smarów, silikonów, pozostałości klejów itd. Łatwe usuwanie brudu z powierzchni plastikowych i metalowych.

Instrukcje stosowania
Dokładnie rozpylić środek na czyszczone elementy i poczekać na ścieknięcie rozpuszczonego brudu. W przypadku zabrudzeń trudnych do usunięcia należy nałożyć środek pędzlem.
cechy Parametry
Zapach alkohol
Przejście fazowe/temperatura wrzenia ok. 60°C
Gęstość g/ml (20°C) 0,722 (DIN 51757)
Prężność pary (20°C) 210
Lepkość (20°C) <10 mPa·s (dynamiczna)
Wartość pH bez rozcieńczenia (20°C) niemierzona DIN 19261
Wartość pH roztworu 1% w wodzie (20°C) 7
Temperatura zapłonu (°C) <0 (DIN 51755)
Temperatura samozapłonu (°C) 250°C (DIN 51794)
Granice wybuchowości: (dolny % obj.) 1,1 (DIN 51649)
(górny % obj.) 7,0 (DIN 51649)
Rozpuszczalność w wodzie (20°C) 20 mg/l
Download TDS file Zadaj pytanie

Zadaj pytanie

Proszę do mnie oddzwonić

Proszę do mnie oddzwonić