Window Cleaner

« Do podsumowania
Window Cleaner
​Opis produktu
Zettex Window Cleaner to specjalny środek czyszczący do wszystkich rodzajów szkła i luster oraz do elementów malowanych i lakierowanych.

Materiał
Pół-alkaliczny

Zalety
• Łagodny środek czyszczący o uniwersalnym zastosowaniu
• Szybkie, bezsmugowe usuwanie wszystkich rodzajów brudu

​Opakowania
• Aerozol 500 ml
• Kanister 10 l
• Beczka 25 l 
​Zastosowania
• Do szybkiego czyszczenia szkła, tworzyw syntetycznych i luster, mebli biurowych, komputerów, powierzchni laminowanych i zmywalnych
cechy Parametry
Zmiana stanu skupienia/punkt wrzenia Ok. 70°C
Gęstość g/ml (20°C) 0,799 (DIN 51757)
Prężność pary (20°C) ok. 40
Lepkość (25°C) <10 mPa·s (dynamiczna)
Wartość pH bez rozcieńczenia (20°C) 10,5 (DIN 19261)
Wartość pH (10 g/l in H2O; przy 10°C) 9,5
Temperatura zapłonu (°C) 32°C (DIN 51755)
Temperatura samozapłonu (°C) 425°C (DIN 51794)
Granice wybuchowości, dolna (% obj.) ok. 3,3 (DIN 51649)
Granice wybuchowości, górna (% obj.) ok. 19 (DIN 51649)
Rozpuszczalność w wodzie (20°C) nieograniczona
Zadaj pytanie

Zadaj pytanie

Proszę do mnie oddzwonić

Proszę do mnie oddzwonić