Industrial Cleaner

« Do podsumowania
Industrial Cleaner
​Opis produktu
Zettex Industrial Cleaner to mocny, alkaliczny środek czyszczący do usuwania sadzy, smarów i oleju. Opracowaliśmy go specjalnie z myślą o wykorzystaniu w maszynowniach na statkach. Może być również stosowany jako środek zobojętniający.

Materiał
Alkaliczny

Zalety
• Wysokie stężenie
• Gotowy do natychmiastowego użycia
• Nie zawiera kwasów
• Podlega biodegradacji
• Przyjazny dla środowiska
• Bezpieczny
• Uniwersalne zastosowanie
• Wysokie spienianie
​Dostępność
• Aerozol 500 ml
• Beczka 10 l, 25 l, 50 l, 200 l, 1000 l
​Zastosowania
Produkt stworzony do czyszczenia maszynowni na statkach i do używania w przemyśle morskim. Można go używać m.in. do szybkiego i skutecznego usuwania sadzy w wydechach, kominach i sprężarkach oraz przy usuwaniu skutków pożaru. Doskonale nadaje się do stosowania w wysokociśnieniowych urządzeniach czyszczących.
cechy Parametry
Zmiana stanu skupienia/punkt wrzenia Ok. 100°C
Gęstość g/ml (20°C) 1,052 (DIN 51757)
Prężność pary (20°C) nd.
Lepkość (20°C) ok. 20 mPa·s (dynamiczna), metoda Brookfielda
Wartość pH bez rozcieńczenia (20°C) 11,4 (DIN 19261)
Wartość pH roztworu 1% na bazie wody
Temperatura zapłonu (°C) nd. (DIN 51755)
Temperatura samozapłonu (°C) nd. (DIN 51794)
Granice wybuchowości, dolna (% obj.) nd. (DIN 51649)
Górny % obj. nd. (DIN 51649)
Rozpuszczalność w wodzie (20°C) nieograniczona
Zadaj pytanie

Zadaj pytanie

Proszę do mnie oddzwonić

Proszę do mnie oddzwonić